Class Schedule

MONDAY

10:30 am - 11:30am                                   Muay Thai Kickboxing / Boxing

1:00pm - 1:30pm                                        Senior Fitness

6:00pm - 6:45pm                                        Kids Kickboxing
7:00pm - 8:30pm                                        Muay Thai Kickboxing / Boxing


TUESDAY

5:30pm - 6:15pm                                        Kids Brazilian Jiu-Jitsu
6:30pm - 8:00pm                                        Brazilian Jiu-Jitsu / Judo / JKD Grappling


WEDNESDAY

10:30am - 11:30am                                     Muay Thai Kickboxing / Boxing

1:00pm - 1:30pm                                         Senior Fitness

6:00pm - 6:45pm                                         Kids kickboxing
7:00pm - 8:30pm                                         Muay Thai Kickboxing / Boxing


THURSDAY

5:30pm - 6:30pm                                         Savate Kickboxing
6:30pm - 8:00pm                                         Brazilian Jiu-Jitsu / Judo / JKD Grappling


FRIDAY

10:30am - 11:30am                                      Muay Thai Kickboxing / Boxing


SATURDAY

10:00am - 11:00am                          Brazilian Jiu-Jitsu / Judo / JKD Grappling
11:00am - 12:00pm                                     Boxing / Conditioning

RELEASE !
Kickboxing Cricuit Class Schedule

Monday - Friday

5:00am - 5:30am     6:15am - 6:45am     12:00pm - 12:30pm

Monday & Wednesday
4:30pm - 5:00pm Kids Training    5:15pm - 5:45pm Adults 

[email protected]      [email protected]

(517) 528 - 2326

First Class is FREE!